Yaoi

Monatari Takawoa Yangku

4.2
Chapter 2 volume 1 ตุลาคม 13, 2017
Chapter 1 volume 1 ตุลาคม 13, 2017

HOT Ykataza Yin Wang Shynakimiz

3.8
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

HOT Lahasha Ya Shyng Bukitaza

4.6
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

NEW Dakimi Katawi Yakimimono Hajimazu Kyousou

4.2
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Bita Sasumi Land

4.5
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Hanamuko no Vahlia

4.7
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

The Gami Shiobita

4
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Kitasou Girl

3
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Tsutsui Hikari

5
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Jiokima

4.5
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Jikitami

4.4
Chapter 5 volume 1 ตุลาคม 11, 2017

Yjikumani Otakini

4.5
Chapter 15 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017
Chapter 14 Volume 1 ตุลาคม 11, 2017